OA சீசன் 2: வெளியீட்டு தேதி, புதுப்பித்தல், வார்ப்பு, மறுபயன்பாடு

OA இன் சீசன் 2, அறிவியல் புனைகதை நெட்ஃபிக்ஸ் அசல் நாடகம், வார்ப்பு செய்திகள், வெளியீட்டு தேதி, சதி குறிப்புகள் மற்றும் கோட்பாடுகள் பற்றி நமக்குத் தெரிந்த அனைத்தும்.